Pokaż koszyk usług
Twój koszyk jest pusty.Nie pamiętasz hasła?
Nie pamiętasz nazwy użytkownika?

Start O nas Ochrona danych osobowych - Informacja dla kontrahentów dostawców towarów i usług
Informacja dla kontrahentów dostawców towarów i usług
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. , informuję, że
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Informatyki.eu, ul. Bankowa 22b/3, 72-010 Police, NIP: 8512516805;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji;
c) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji;
e) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i umożliwia realizację procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji;
g) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: - upoważnieni pracownicy Centrum Informatyki.eu, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; - podmioty przetwarzające – którym Centrum Informatyki.eu zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne. - podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania
h) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Ola.Sielicka@centruminformatyki.eu